VGZ Zorgverzekering

VGZ staat voor Stichting Volksgezondheidszorg en behoort tot één van de grote zorgverzekeraars in Nederland die een zorgverzekering aanbiedt en heeft ongeveer 2,1 miljoen verzekerden. Het bedrijf werd in 1948 in Nijmegen opgericht.

In deze tijd hadden we in Nederland nog het oude ziekenfondssysteem, waarbij het overgrote deel van de Nederlanders bij het ziekenfonds was aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan andere grote spelers als OHRA, Delta Lloyd, Menzis, CZ.

Kwam men boven een bepaalde loongrens uit, dan moest men particulier bijverzekeren. Dit was ook de reden van de oprichting van VGZ zorgverzekering. Zij boden namelijk particulieren zorgverzekeringen aan.

Hoewel het bedrijf pas in 1948 officieel opgericht werd zijn er wel enkele lokale Nijmeegse voorgangers geweest, waarvan de historie teruggaat tot de 18e eeuw. In 1991 vond er een grote fusie plaats van vrijwel alle grote ziekenfondsen in het zuiden van het land, waarbij men een hoofdkantoor in Arnhem opende.

Vanaf 2004 volgden er nog enkele fusies met IZA een zorgverzekering voor ambtenaren, Trias en Univé, waarna het als groep UVIT verder ging. In 2011 werd werd UVIT gesplitst in VGZ zorgverzekering en voor de schadeverzekeringen Univé.

Soorten verzekeringen

 

Basisverzekering van VGZ

VGZ verzekerd enkel zorg. Per 1 januari 2006 hield het oude ziekenfondssysteem op te bestaan en werd er één algemene zorgverzekering voor alle Nederlanders opgericht, de basisverzekering. De dekkingen die onder de basisverzekering vallen, worden door de overheid bepaald.

VGZ kan bij de dekkingen niet zoveel bepalen, maar ze bieden wel twee soorten basisverzekeringen aan: de ruime keuze naturaverzekering en de eigen keuze restitutieverzekering.

Het enige verschil is dat bij de ruime keuze naturaverzekering 80% vergoedt wordt, wanneer de klant zich laat behandelen bij een zorgaanbieder die geen contract heeft. Bij de eigen keuze restitutieverzekering wordt 100% vergoedt.

Heb je dus als klant de naturaverzekering, dan is het van belang vooraf op de website na te gaan welke zorgaanbieders een contract hebben. Het prijsverschil tussen beide basisverzekeringen is niet zo groot, de restitutieverzekering is € 6,- duurder. Voor beiden geldt een door de overheid bepaald eigen risico van € 385,-.

Aanvullende verzekering van VGZ

Ook is het als klant mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten met extra dekkingen.

Er is een standaard aanvullende verzekering en een tandartsverzekering, waarvan drie pakketten aangeboden worden. Voor de aanvullende verzekering onder andere: aanvullend goed voor € 7,49 aanvullend beter voor € 17,99 en aanvullend best voor € 30,14. Voor de tandartsverzekering: tand goed voor € 10,89 tand beter voor € 17,69 en tand best voor € 35,34.

Bij de aanvullende verzekeringen zit dus onder meer een bepaald aantal keren (afhankelijk van pakket) fysiotherapie.

Bij de tandartsverzekering, wordt afhankelijk welk pakket je neem een bepaald bedrag voor tandartskosten vergoedt. Tandartskosten zijn uit het basispakket sowieso helemaal weggelaten voor personen vanaf 18 jaar.

Overige aanvullende verzekeringen van VGZ

Het is mogelijk om een collectieve verzekering af te sluiten, waarbij je als klant een korting krijgt op de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Dit kan omdat je dan in groepsverband verzekerd bent via een werkgever of ondernemerscollectief.

Dit is iets wat je goed moet nakijken, want het is mogelijk dat er dan zaken gedekt worden, die helemaal niet van toepassing zijn voor jouw zorgbehoeften en dan betaal je nog teveel.

Met enkele steden is er een contract voor een gemeenteverzekering. Deze verzekering dekt best veel, ook zaken die niet in de basisverzekering zitten, maar je betaald wel wat meer.

Het is dat wel weer goedkoper, wanneer je individueel een basisverzekering én een aanvullende verzekering hebt.

Ook hiervoor geldt weer dat je goed de dekkingen na moet kijken, want ook hier kunnen zaken bijzitten die niet voor je zorgbehoeften van toepassing zijn en het zou dan jammer zijn om teveel te betalen.

Vergoedingen bij VGZ

Er zijn een paar zorgonderdelen waar veel gebruik van gemaakt wordt. Het is alleen niet altijd even duidelijk of betreffende zorgverlening dan gedekt wordt door de basisverzekering of door een aanvullende verzekering en of ze wel gedekt worden.

Daarom hierbij enkele populaire zorgverleningen, waarbij beschreven wordt of en hoe deze verzekerd zijn:

Alternatieve zorg van VGZ

De basisverzekering vergoedt geen alternatieve zorg. Van de aanvullende verzekering hangt het af welk pakket je hebt.

Het goedkoopste pakket vergoedt op jaarbasis € 300,- terwijl het duurste aanvullende pakket € 800,- per jaar vergoedt. Let wel op, het gaat om alternatieve genezers die een contract hebben met VGZ

Brillen & lenzen

Brillen en lenzen kunnen in uitzonderlijke gevallen door de basisverzekering vergoedt worden, maar dan moet je wel door een oogarts behandeld worden en je moet vooraf toestemming vragen aan VGZ, die dan gaat bepalen of de aandoening dusdanig ernstig is dat het vanuit de basisverzekering vergoedt kan worden.

Wanneer je aanvullend verzekerd bent, dan zit daar, ongeacht welk pakket je hebt een vergoeding voor brillen en lenzen bij.

Deze vergoeding is toepasbaar eens in de drie jaar. Lees ook de website goed na, want een vergoeding geldt bij specifieke brillenzaken die een contract hebben.

Geneesmiddelen

Standaard worden geregistreerde geneesmiddelen vergoedt vanuit het basispakket. Dit zal meestal het geval zijn, de drogist kan je daar meer over vertellen.

Er kan een uitzondering zijn voor op maat gemaakte medicijnen, maar dan moet er geen alternatief voorhanden zijn. Ook anticonceptie wordt vanaf 21 jaar alleen vergoedt als het medisch noodzakelijk is. Voor bepaalde geneesmiddelen geldt een eigen risico.

Hulpmiddelen

Als je een hulpmiddel nodig hebt, is het aan te raden de website na te kijken of je VGZ zorgverzekering dit hulpmiddel vergoedt. Er zijn namelijk allerlei hulpmiddelen van loophulpmiddelen tot hulpmiddelen voor incontinentie, waarbij je aan allerlei voorwaarden dient te voldoen voordat het voor vergoeding in aanmerking komt.

Over het algemeen geldt als belangrijkste eis, dat de zorgverlener een contract afgesloten dient te hebben met de zorgverzekeraar.

Zorgadvies

Voor enkele zaken kan je op de website van de verzekeraar een zorgadvies aanvragen hoe één en ander zit met vergoeding. Dit gaat vooral om individuele gevallen, waar niet standaard van gezegd kan worden of het wel of niet vergoedt wordt.

Het gaat onder andere over mantelzorg, second opinion en het persoonsgebonden budget. Mocht je niet bij een zorgverlener te lang op een wachtlijst willen of kunnen staan, dan kan je hier ook wachtlijstbemiddeling aanvragen.

Vergelijker

Summary
Review Date
Reviewed Item
VGZ vergelijken
Author Rating
51star1star1star1star1star