De naam vaktherapie is een overkoepelende naam de vaak gebruikt wordt voor een groot aantal verschillende soorten vaktherapieën. Denk daarbij aan muziektherapie, beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en psychomotorische therapie. Daarbij heb je nog een aantal andere soorten zoals kindertherapie en speltherapie.

Het doen en ervaren staan bij deze vaktherapieën centraal. Lees snel verder om er achter te komen hoe alle verschillende vaktherapieën werken.De naam vaktherapie is een overkoepelende naam de vaak gebruikt wordt voor een groot aantal verschillende soorten vaktherapieën.

Denk daarbij aan muziektherapie, beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en psychomotorische therapie. Daarbij heb je nog een aantal andere soorten zoals kindertherapie en speltherapie. Het doen en ervaren staan bij deze vaktherapieën centraal. Lees snel verder om er achter te komen hoe alle verschillende vaktherapieën werken.

Muziektherapie

Je kent het misschien wel, je wordt diep geraakt door muziek en je voelt je emotie en stemming veranderen door het luisteren van muziek. Dit is de essentie van muziektherapie. Door gebruik te maken van improvisatie en het uitvoeren van muziek in combinatie met stemgebruik helpt patiënten om nieuwe mogelijkheden te vinden m.b.t. interactie en expressie.

Beeldende therapie

Je hebt ook nog beeldende therapie. Dit is een therapie waarbij cliënten werken met schilderen, tekenen, werken met klein, steen metaal en hout. Patiënten die gebruik maken van beeldende therapie zien het resultaat van hun werk als een proces waar betekenis aan gegeven kan worden.

Danstherapie

Ook heb je nog danstherapie. Deze therapie gaat er vanuit dat klachten terug te zijn in het lichaam en in de beweging van patienten. Via dans en beweging kunnen er gevoelens, gedra en denkwijzen onderzocht worden om problemen te verhelpen.

Dramatherapie

Bij dramatherapie maakt gebruik van improvisatie, rollenspel en teksttheater wordt er nieuw gedrag gestimuleerd bij de client. De client kan daarbij oefenen en experimenteren met nieuwe situaties.

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Lichaamsbeleving en bewegingsgedrag staan centraal bij deze therapie. Door gebruik te maken van spel of sport kun je bij de cliënt lichaam georiënteerde beweging stimuleren. Zo leert de patiënt om lichaamssignalen, gevoelens of gedrag te herkennen en begrijpen. Vaak wordt deze vorm van therapie ingezet voor kinderen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen met problemen die hij/zij ervaart Beroepsverenigingen voor vaktherapie

Momenteel zijn zes beroepsverenigingen voor vaktherapeuten aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen die ook wel het FVB wordt genoemd:

⦁ De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)

⦁ De Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)

⦁ De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

⦁ De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)

⦁ De Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)

⦁ De Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)

⦁ De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)

Federatie Vaktherapeutische Beroepen is een grote overkoepelende organisatie die toeziet op de kwaliteit van alle vaktherapeutische beroepen. Alle vaktherapeuten moeten zich namelijk houden aan richtlijnen en gedragscodes die opgesteld worden door het FVB. De geregistreerde therapeuten dienen een relevante bachelor- en/of masteropleiding te hebben gevolgd.

Wordt vaktherapie vanuit de basisverzekering vergoed?

In sommige gevallen wordt vaktherapie door de basis zorgverzekering gedekt. Dit wordt dan vaak gedaan onder de noemer Basis of specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vergoed. Het kan ook nog zijn dat specialistische zorg wordt vergoed door het welbekende PGB budget (Persoonsgebonden budget). Het is wel slim om vooraf de zorgverzekeraar te contacteren om zeker te weten of de vaktherapie wordt vergoed.

Vaktherapie en de aanvullende zorgverzekering

Het komt echter vaker voor dat vaktherapie wordt vergoed onder de noemer alternatieve of complementaire geneeswijzen. Veel mensen noemen dit ook wel alternatieve zorg. Het is bij veel zorgverzekeraars zo geregeld dat deze alternatieve zorg alleen vergoed wordt via de aanvullende verzekering volgens de volgende richtlijnen:

⦁ De therapeut is aangesloten bij de FVB en een onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie. De FVB moet door de zorgverzekeraar worden erkend.

⦁ De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG moet door de zorgverzekeraar worden erkend.

⦁ De therapeut is een (door VGZ) erkende zorgaanbieder en aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Soms is registratie bij een koepel vereist.

⦁ Het is verstandig om voor het starten van vaktherapie eerst contact te zoeken met de therapeut en zorgverzekeraar in het kader van vergoeding.

Begin direct met het vergelijken van alle soorten zorgverzekeringen en bekijk of vaktherapie wordt vergoed door jouw gekozen aanbieder. Je kunt heel gemakkelijk gebruik maken van de zorgvergelijker 2018 zodat je zeker weet dat je de juiste aanbieder uitkiest.

Duurdere zorgverzekering door leeftijd?

Duurdere zorgverzekering door leeftijd?

Het einde van 2018 is weer in zicht, dat betekent dus overstappen van zorgverzekeraar in veel gevallen. Overstappen is mogelijk tot 1 januari. We gaan het in dit artikel hebben over leeftijd en de zorgverzekering, maar voornamelijk of een zorgverzekering duurder wordt...

Reuma medicijn Humira ineens stuk goedkoper

Reuma medicijn Humira ineens stuk goedkoper

Veel mensen met reuma gebruiken het medicijn Humira, de kosten hiervoor zijn ineens flink gedaald. De prijs is flink gedaald doordat het patent over dit medicijn is verlopen in oktober 2018. Reuma medicijnen Humira wordt geproduceerd door het bedrijf AbbVie en heeft...